Začiatkom CrossFit Games Open sme ukončili Nutrition Challenge, presnejšie 13.10. 2019.

Stravovacia výzva, ktorá trvala 6 týždňov, prebiehala takto :

Zapojených bolo 80 členov z CrossFitu Senec. Cieľom tejto výzvy bolo zlepšiť našim členom život prostredníctvom zdravého a rozumného stravovania. Týchto 6 týždňov ich malo naštartovať, aby pokračovali aj po skončení Nutrition Challenge, pokiaľ to bude možné, čo najdlhšie.

Štyria kapitáni – naši tréneri, mali svojich zverencov motivovať k čo najlepším výsledkom. Linda, Martin, Ľudo a Ivan boli mentormi, ktorí pomáhali svojmu tímu k dosiahnutiu ich cieľov.

V aplikácii si všetci zaznamenávali svoju stravu, výsledky z merania a fotky svojho progresu. To im pomáhalo nezísť zo svojej cesty a pokračovať ďalej. Rebríček priamo ukazoval, kto z cesty zišiel a kto nie. Avšak tieto body získané v aplikácii nemali nič spoločné s celkovým umiestnením.
Koncové merania a následná anketa rozhodla o víťazovi. Anketa s fotkami bola poslaná tým, ktorí nepoznali účastníkov tejto výzvy. Žiadali sme o hodnotenie najlepšej zmeny.
Výsledky boli naozaj veľmi tesné… Vo výsledkoch sa objavovali hlavne tri mená.

1.miesto : Noro Lengyel

Hmotnosť PRED : 107,5kg
Hmotnosť PO : 97,8kg
% podkožného tuku PRED : 19,8%
% podkožného tuku PO : 17,3%

2.miesto: Miro Vávra

Hmotnosť PRED : 88,2kg
Hmotnosť PO : 81kg
% podkožného tuku PRED : 16,1%
% podkožného tuku PO : 11%

3.miesto : Noro Nagy

Hmotnosť PRED : 86,8kg
Hmotnosť PO : 82,7kg
% podkožného tuku PRED : 20,9%
% podkožného tuku PO : 13,6%

Ďakujeme našim sponzorom, ktorí nám venovali pekné ceny pre prvé 3 miesta. Všetky ceny boli v hodnote viac ako 3500 €.

AutoPalace Bratislava, FitAid, Prozis, Barebells, CrossFit Senec, Biomin, SvetBedničie