Cvičíme pre tých, ktorí nemôžu

Ako každý rok, aj tento rok sme začiatkom júna cvičili pre tých ktorí nemôžu. Neviete, o čom je reč? Ide o našu charitatívnu udalosť UNION, v rámci ktorej vždy zbierame peniažky pre niekoho, kto ich potrebuje. Začiatok tejto našej tradície sa datuje už do roku 2017. Každý rok je to veľká udalosť. Stretne sa tu veľká časť našich členov a počas spoločného tréningu panuje skvelá atmosféra. Radosť z „odmakaného“ workoutu sa spája s radosťou, že sme niekomu mohli aspoň trochu pomôcť.

Charitatívna udalosť UNION 2023

Workout MURPH v CrossFit Senec

Keďže sa jedná o špeciálnu udalosť, aj workout, ktorý každoročne cvičíme, je špeciálny. Je ním jeden z tzv. HERO workoutov a dokonca taký, ktorý je považovaný za jeden z najnáročnejších – MURPH. Tento CrossFit workout pozostáva z cvikov, ktoré údajne rád cvičil sám Michael Murph, po ktorom je workout pomenovaný. Michael Murph bol poručíkom amerického námorníctva a ako 29-ročný zahynul v roku 2005 na misii v Afghanistane.

Workout MURPH (for time):

  • 1 mile Run
  • 100 Pull-ups
  • 100 Push-ups
  • 300 Squats
  • 1 mile Run

Samozrejme, keďže ide naozaj o náročný workout, naši členovia v CrossFit Senec ho úplne bežne škálujú, čiže upravujú podľa potreby (napríklad odcvičia menej opakovaní a pod.).

V roku 2023 bol UNION pre Julku

Julka s maminkouJulka sa narodila v roku 2009 a po pol roku života jej diagnostikovali Angelmanov syndróm. Ide o zriedkavé genetické ochorenie, s ktorým sa narodí približne jedno z 20 000 zdravých detí. Prejavuje sa ťažkým mentálnym zaostávaním, omeškaným neurologickým vývojom, poruchou vývoja reči spolu s poruchou koordinácie a detičky často trpia epilepsiou a vážnou poruchou spánku či poruchou prehĺtacieho reflexu.

Julka nedokáže chodiť sama, ale zato štvornožkuje. Trpí, žiaľ, epilepsiou a ani nerozpráva. Okrem toho má ťažkú hypotóniu a výraznú skoliózu, kvôli ktorej nosieva telový korzet a doteraz musí mať na nohách ortézy. Julkin vývin pomaly napreduje a jej rodina pevne verí, že raz budú vedieť navzájom komunikovať aspoň pomocou piktogramov alebo iných alternatívnych komunikačných prostriedkov.

Práve preto sme sa tento rok rozhodli venovať všetky vyzbierané peniaze Julke a jej rodine. Peniaze použijú na kúpu vybavenia a rehabilitácie, ktoré Julke pomáhajú pri zmierňovaní prejavov Angelmanovho syndrómu.

UNION 2023 nebol silný len vďaka tomuto silnému príbehu, ale aj preto, že sme sa pre tento účel spojili aj s naším „mladším bratislavským bratom“ – Falcon 1 CrossFit a tento workout sme odcvičili všetci spoločne.

Workout MURPH vo Falcon 1 CrossFit

Robert Rybanský počas workoutu MURPH

Členovia CrossFit Senec na spoločnej fotke