Tím nie je skupina ľudí, ktorí spolupracujú. Tím je skupina ľudí, ktorí si navzájom dôverujú.

Toto je naozaj veľmi dôležitá súčasť akéhokoľvek podniku. Tím nie je len slovo, ktoré všetci vnímame ako spolupráca skupiny ľudí. Je to pojem, ktorý v sebe nesie kultúru vášho gymu. Je to kartová hra, v ktorej všetci hrajú podľa pravidiel a dokážu vyhrať so zlými kartami. Ešte lepšie je, že si navzájom dôverujú a „neblafujú“.

Zamestnanecká politika

Ak prijímate nového trénera, tak sa s ním rozprávajte. Zistite, prečo si vybral práve vás a hlavne vás musí zaujímať to, či sa naozaj hodí do vášho podniku. Je to kruto napísané? No a? Veď vy máte určité kritériá. My napríklad vyznávame politiku zamestnávania ľudí na základe toho, aké sú osobnosti a čo ich v práci nadchýna, nie podla diplomov. Položte mu otázku : ,, Čo môže priniesť vášmu gymu, akú hodnotu?’‘ Ak bude rozprávať len o sebe a o tom ako chce byť najlepší tréner, tak by ste mali pozorne počúvať. Možno je to silný individualista. To znamená len jedno. Sám generál bitku nevyhrá, potrebuje na to tím-armádu. Tréner by mal hrať ako tímoví hráč.

Je zaujímavé, ako sa to u nás deje. Ak príde nejaký nápad od jedného trénera, tak v zápätí ten istý tréner položí otázku : ,, Čo by na to povedali ostatní tréneri?“ To je tímový hráč, lebo ho zaujímajú  aj jeho kolegovia. Ak niekoho prijímate na miesto trénera, tak si vyberajte. Skladajte si svoj tím. Skladajte podľa toho, čo mu chýba. Chýba mu rozvážnosť? Príjmite niekoho kto vie situáciu upokojiť. Chýba vám zábava? Musí to byť niekto, kto so svojím zmyslom pre humor a nenapodobiteľným smiechom nakazí ostatných. Potrebujete mozog, ktorý potiahne kolegov. Zoberte niekoho, kto vie toho o trénovaní viac ako vy. Chcete niekoho precízneho? Tak musíte zamestnať nášho Martina. 😀

Jednoducho skladajte, lebo ak na jedno miesto natrieskate samých  NAJ trénerov, tak to budú kohútie zápasy na smetisku.

Nejde o to, nájsť pre seba dokonalú spoločnosť a zamestnať sa tam. Ide o to, budovať dokonalú spoločnosť pre nás navzájom.

TEAM v angličtine

( Together  Everyone Achieves More )

Spolu každý dosiahneme viac. Presne ako som písal vyššie. Spolu máme väčšiu hodnotu. Poučka? Možno áno, ale pravdivá.

Vyhodiť alebo nevyhodiť?

Ak sa niekto pravidelne odkláňa od integrity firmy, tak je to minimálne na debatu. Sme ľudia, robíme chyby. No chyby musíme aj naprávať a ak sa tak dlhodobo nedeje, tak je na zváženie čo s tým.

Je to dosť jednoduché. Ak váš tréner nekorešponduje s vami a vaším gymom, tak ho musí opustiť.

Občas sa musíte naučiť používať slovo NIE. Nemôžete byť vždy len milý, dobrý šéf, lebo to sa ani nedá. Ale nebuďte povýšenecký…

Nikto vás nebude oslovovať „šéf“ len preto, lebo ste mu to prikázali. Rešpekt si musíte vybudovať svojím chovaním a nie hraním sa na prísneho žraloka.

Nemôžete si ponechať zlého zamestnanca z ľútosti. Kto bude ľutovať vás, ak vám jeho zlá práca bude ničiť to, čo ste vybudovali?

V partnerských vzťahoch je to o kompromisoch, ale v podnikaní sa nerobia kompromisy, ktoré dokážu podnikom ublížiť.

KISS

Naučme sa všetci pracovať systémom (Keep It Simple Stupid).

Jeden zo základov úspechu je robiť veci jednoduchšími a jednoduchšie. Myslíte si, že ľudia naozaj potrebujú počuť všetky tie „extenzie, iradiácie“? Určite ich to veľmi „zaujíma“. V práci musia rozmýšľať a k vám majú chodiť s radosťou relaxovať. Preto sa váš TÍM musí naučiť komunikovať tak, ako by sa rozprávali s deťmi. Verím, že všetci rozumiete tomu, čo chcem povedať. A pokiaľ máte potrebu ľuďom rozprávať latinské názvy svalov, tak potom choďte prednášať doktorom na medicínu alebo trénerom. Nespochybňujem prácu a vedomosti všetkých trénerov. Určite to je tvrdá práca, učenie sa názvov kostí, svalov… ale pre členov to nebude mať veľký význam ak im nebudete vedieť vysvetliť ako drepovať.

JEDNODUCHO  si uvedomte, že nie ste jadroví fyzici vo švajčiarskom CERNE.

Každý vie čo má robiť

Budiť sa ráno inšpirovaný ísť do práce a prichádzať z nej večer domov s pocitom naplnenia z činností, ktoré sme vykonali.

Kvôli tomuto sa snažte vytvoriť atmosféru, ktorá to podporuje. Úlohou lídra by malo byť vytvorenie pracovného prostredia, ktoré je pre všetkých atraktívne.

Toto prostredie by malo dávať priestor na kreatívnu činnosť a nebáť sa prísť s novým nápadom. Pri spoločnom stretnutí sa tento nápad dotiahne do dokonalosti alebo sa odsunie a použije neskôr. Sú nápady, ktoré sa v istých časoch robiť nedajú, ale to neznamená NIKDY. Všetko na svete má svoj čas.

V tomto prostredí sme si všetci rovní, ale nezabúdame na svoje postavenie. Postavenie jednotlivcov v celom tíme sa buduje pracovitosťou a znalosťami. Nie hodnosťami ako šéf, hlavný tréner a podobne. Aby bol niekto hodný rešpektu, musí ukázať, že má určité kvality ako osobnosť, nie len nápis na vizitke, ktorý ho stavia na vyššie miesto v hierarchii. Dokážte, že viete viesť svoj tím aj cez zlé časy a budú vás tiež rešpektovať a nasledovať.

V takomto pracovnom prostredí vedia všetci, čo majú robiť. K tomu, aby ste svojím ľuďom pomohli musí byť vytvorený systém + vlastná inšpirácia, ktorá nám dáva pocit, že sme súčasťou niečoho väčšieho ako sme my sami.

Udržať si tímovú hru

1. Pravidelné meetingy (stretnutia).

Aj spoločné, ale aj s každým zvlášť. Spoločné preto, aby ste ich informovali o dosiahnutých cieľoch a ďaľších métach pre váš gym.. (štatistiky, spätné väzby a dojmy vašich členov, spoločný cieľ na následujúce týždne alebo mesiace). Ešte dôležitejšie sú rozhovory v súkromí, medzi štyrmi očami. Svojich ľuďí tak viac spoznáte a ak máte kritiku na jeho prácu, je lepšie to urobiť osobne, ako ho zhodiť pred ďaľšími trénermi. Zároveň mu ponúknite riešenie. To je zlé, ale pozri… Urobíme to takto a bude to lepšie. Buďte oporou svojim zamestnancom. Váš tréner nie je vaša konkurencia. 

 2. Váš podnik nemôže byť závislý od vás

Ak ste už urobili opatrenia, ktoré som spomínal v prvom diely blogu a momentálne netrénujete skupiny, tak rola v podniku by mala byť každému jasná. Navyše buďte radi, ak sú vaši tréneri lepší ako vy. Tak je to správne. Nemôžete byť všetko, najlepší tréner, najlepší manažér, marketingový špecialista atď… o tom sme už písali. Venujte sa tomu, čo podnik potrebuje. Váš gym by nemal byť závislý len od vás. Musíte mať na gym iný pohľad. Pozerať sa na všetko zhora, ale potom aj z vnútra. Ak ste tréner, ste vnútri tohto organizmu. Dokonca ste tak hlboko, že nevidíte čo sa deje mimo tohto diania. Vaši tréneri robia svoju prácu dobre, tak ich nechajte. A ak máte potrebu byť v tomto dianí, chodievajte k váším trénerom na skupinové tréningy.

3. Dajte im možnosť rozhodovania sa

 Ich rozhodnutia sú tiež dôležité. Vedia, že za svoje zlé rozhodnutia budú niesť zodpovednosť. Je dobré, aby boli zodpovední. Nebudú Vám volať za každý malý problém. Budú Vás len informovať o tom, čo sa stalo a ako to vyriešili, aby ste mohli vyhodnotiť do akej miery bolo ich rozhodnutie správne.

Sťažovať sa na problémy vie každý, ale prísť s riešením je problém. Často sa stáva, že nie samotný problém je problém, ale riešenie je problém. Budeme sa sťažovať na systém, na štát, na banky, jeden na druhého alebo sa už konečne nadýchneme a vyriešime to?  Našťastie toto sa tímu CrossFitu Senec netýka. 

4. Plaťte im za ich prácu a nemeškajte s platbou

 Nemôžete očakávať, že vy budete meškať s platbou a oni budú svoju prácu robiť na 100%. Prečo by aj mali? Ak vy nerobíte svoju prácu na 100% , tak oni nemusia tiež.
Toto pravidlo je veľmi krátke, ale za to výstižné a zrozumiteľné. 

5. Rozprávajte sa vždy na rovinu

Povedzte svojim zamestnancom, že odteraz budete všetko riešiť ,, čo na srdci, to na jazyku’’.  Žiadne kľučky, žiadne zavádzania, pretvarovanie sa. Ak má niekto z vás problém s niekym, musíte mu to povedať, inak vás to zožerie a do práce budete chodiť s nechuťou. Aj keby to malo byť niečo, čo sa ťažko hovorí. Múdry tréner a dobrý človek to pochopí. Zdvihne sa a urobí všetko preto, aby sa obnovilo to, čo sa stihlo pokaziť. Odteraz fungujete presne a podľa plánu.

Na záver by som chcel veľmi poďakovať naším trénerom. V tejto ťažkej situácii robia tú najlepšiu prácu akú vedia. Všetci vedia, že sa to dá robiť aj lepšie a preto pravidelne prichádzajú s nápadmi.

Naších trénerov mám za to rád. Mám ich rád, lebo všetci ťahajú za jeden koniec lana a chápu, čo znamená byť INÝ. Ste TEAM.

Gymov je na Slovensku naozaj veľa, ale tento tím je len v CrossFit Senec. Vytvorte si ten svoj.

Ďalšia časť bude dôležitá. Budem sa venovať tomu, ako veľmi je dôležité VYCHOVAŤ SI VLASTNÝCH ĽUDÍ a akú obrovskú HODNOTU tak získavate.

robert-web
AUTOR

RÓBERT RYBANSKÝ

Owner & CEO
CrossFit Level 1 Trainer