Aby žiadne dieťa nebolo ``AUT``:
prispej na krúžok a vzdelávanie

Chcú cvičiť, no nemôžu: 🤕 PREČO deti s poruchami nemajú krúžky? 

Som mama dieťaťa s poruchou v autistickom spektre. Najväčším problémom autizmu je, že NIE JE VIDIEŤ. No autistické deti sú tiež deti ako všetky ostatné. Ibaže nezvládajú náš svet spracovávať tak ako my. Ich mozog je ako odlišný operačný systém. To však neznamená, že by nemali mať rovnaké možnosti, ako neautistické deti. Realita je však taká, že ich možnosti na štúdium, prístup k službám a k voľnočasovým aktivitám je značne zanedbávaný a takmer nedostupný. Nie sú pre nich krúžky, ani na školách, ani mimo škôl. Rodičia sa neustále stretávajú s vetou: Nemáme, nevieme, nechceme, nedá sa.

Prečo je to ťažké?

Za celý ten čas, čo vychovávam svoje dieťa s Aspergerovým syndrómom, sme si prešli naozaj ťažkou a náročnou cestou. Od chýbajúceho poradenstva, diagnostiky, terapií, možností vzdelávania v škôlkach či na školách až po fakt, že deti s PAS (porúch v autistickom spektre) nemajú možnosť socializácie kvôli špecifickému správaniu a obmedzeniam. Je náročné pracovať s nimi vo veľkých skupinách, motivovať ich, vyhovieť ich špeciálnym potrebám, pretože sa ľahko preťažia, majú rôzne senzorické poruchy (prekáža im svetlo, hluk, veľa ľudí, dotyky)

A tak často skupinové tréningy sú pre ne nočnou morou. Naopak práca v menšej skupinke detí s ľuďmi, ktorí sú v problematike zaškolení, vedia, ako ku nim pristupovať, za podpory asistentov prítomných na hodinách, ktorí im pomôžu prekonať záťažové situácie, to môžu dokázať.

DENNODENNE odmietaní

Naše deti sa často stretávajú s odmietaním. My sme vystriedali 7 škôlok, 5 škôl a aj pokiaľ ide o krúžky, nenašli sme často pochopenie pre individuálne potreby, pričom o autizme tréneri a často ani učitelia veľa nevedeli. A tak som sa začala zaujímať, študovať, rozprávať, písať a šíriť povedomie o tom, ako sa nám, rodinám takýchto detí ťažko funguje a že sa kvôli nezáujmu spoločnosti a systému stávame AUTistickými rodinami.

Poďme zmeniť NEDÁ sa na: DÁ sa to!

Keďže som za tých desať rokov, čo som AUTImamou stretla aj veľa milých ochotných ľudí, rozhodla som sa, že idem cestou, ako sa to DÁ a nie ako sa to nedá. Začala som v rámci vlastnej psychohygieny cvičiť CROSSFIT. Sama som pochopila, aké je dôležité niekam patriť, môcť sa odreagovať, zacvičiť si a pustiť tak paru. To isté potrebujú naše deti, aby boli šťastné a zdravé.

CROSSFIT Senec je INÝ

Prečo práve tréneri z Crossfit Senec? Pretože prekonali vlastné obavy a predsudky, stretli sa s deťmi s autizmom, vyskúšali si, aké je to trénovať ich a pochopili, že všetko má spoločného menovateľa: POHYB je radosť, zábava a zdravie.

Zakusli sa dotoho spolu so mnou a sú ochotní vzdelávať sa – prejsť špeciálnymi kurzami a školeniami, kde sa naučia pochopiť fungovanie a prepojenie tela, fyzického pohybu a mozgu, odlišnostiam v jeho fungovaní a možnostiach pre deti, ktoré trpia rôznymi poruchami.

Aj preto potrebujú prejsť špeciálnym akreditovaným tréningom, nakúpiť potrebné vybavenie, zariadiť miestnosť špeciálne určenú na tieto tréningy. A vo voľnom čase šťudovať – ako týmto deťom pômôcť zvládnuť takýto pohybový krúžok. Aby nesedeli izolované doma. Aby mohli pustiť paru a niekam skutočne patriť a byť zdravé.

Spoločne sme koncom leta zorganizovali akciu CROSSFIT SENEC je Iný, kde sa nám podario zmapovať, či je záujem o takéto tréningy a boli sme prekvapení, koľko rodín túto snahu privítalo a ozvalo sa nám a prišlo si zacvičiť. Je však potrebné, aby tréningy boli vedené vyškoleným personálom a za asistencie špeciálnych pedagogičiek zo špeciálnej školy a najmä – v menších skupinkách. Aj preto je dôležité, aby tréneri získali spomínané vzdelanie a akreditáciu a aj preto sme sa rozhodli ísť cestou crowdfundingu. Veríme, že vďaka vám sa sen mnohých rodičov týchto detí splní: že ich uvidia behať, skákať, že sa zbavia nadváhy súvisiacej s ich izolovaným a sedavým životným štýlom. A najmä, ako som už niekoľkokrát povedala: že konečne nebudú OUT, ale IN. Veríme, že nám s tým práve vy pomôžete.

INFO o autorovi CFCS: CrossFit Senec je oficiálny licencovaný CrossFit gym v Senci, ktorý svojimi službami skvalitňuje život všetkým ľuďom, ktorí ho navštevujú. Momentálne má CrossFit Senec viac ako 220 spokojných členov. “Učíme ľudí žiť lepšie životy“

CrossFit Senec a jeho myšlienka pomáhať ľuďom, ktorí to potrebujú za zrodila už v roku 2017 prvou akciou nazvanou CFSC UNION. Odvtedy členovia CrossFitu Senec niekoľkokrát do roka vyzbierajú peknú sumu peňazí, aby pomohli deťom s detskou obrnou alebo deťom s inými diagnózami.

Udalosť CFSC UNION je odvtedy každoročná záležitosť našich členov, kde cvičia aj za tých, ktorí nemôžu.

Chceme pomáhať ďalej, a preto prosíme o pomoc Vás ! 🙏

VOPRED Vám všetkým ĎAKUJEME 🙂