Vyplňte, prosím, prihlášku na letný tábor. Následne je potrebné vykonať úhradu.

Ak si prajete zistiť viac informácií o našom tábore, nájdete ich na stránke Letný tábor pre deti a mládež 2023

Informácie o účastníkovi tábora

Základné informácie o zákonnom zástupcovi

Ulica a číslo domu, mesto a PSČ
Súhlasím so správou a spracovaním mojich osobných údajov v spoločnosti RM Sport s.r.o. , IČO: 47190779, sídlo : Fučíkova 8, 90301 Senec. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy zákazníkov našej spoločnosti v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.