Kostolné schody

Inštrukcie:

 • Predchádzajúca trasa bola o teréne a miernych kopcoch. Táto trasa bude o intervaloch a nie hociakých.
 • Asi už z názvu tušíte, že to budú intervaly na schodoch pri Seneckom kostole.
 • Prvé dve kolá si dajte ľahkým tempom, aby ste si hlavne zvykli na časť behu hore schodmi, ktoré sú nepravidelné.
 • Zvyšné kolá si už dajte normálnym tempom nasledovným spôsobom
  • Hore schodmi šprint, čo najrýchlejšie ako budete vládať
  • Zvyšok kola si oddýchnite ľahkým behom (dole kopcom môžete kľudne aj kráčať)
 • Skúste si beh naplánovať mimo omší a tento víkend v nedeľu 16.5 je aj prvé sväté prijímanie

Začiatočníci:

 • 6-8 kôl

Pokročilí:

 • 10-12 kôl

Experti:

 • 12-16 kôl prípadne si to dajte až do zlyhania (Death by stairs)

Popis trasy:

Štartujte od stĺpu oproti školskej bráne maďarskej školy.

Bežíte smerom dole a na prvej odbočke odbočíte vpravo. Potom idete popri hlavnej ceste až prídete ku schodom.

Vybehnete ich hore a následne obbočíte opäť vpravo. Bežíte popred kostol dolu kopcom.

A takto dokola. Trasa je označená žltými šípkami a nápisom R3.

STRAVA LEADERBOARD:

Ak sa chcete porovnávať medzi sebou alebo iným senčanom, tak tu je link na Strava Leaderboard: Schody

Pozor: Tento segment končí až pred kostolom, nie hore na konci schodov.