Členstvo

 

Možnosti členstva CrossFit Senec:

 

1. 12 vstupov mesačne (ročný záväzok – 2018) 65 EUR/mes


• vstup na 12 skupinových tréningov za mesiac
• ročný záväzok atléta (min. 10 mesiacov v roku)

 

2. 8 vstupov mesačne (ročný záväzok – 2018) 55 EUR/mes


• vstup na 8 skupinových tréningov za mesiac
• ročný záväzok atléta (min. 10 mesiacov v roku)

 

3. Neobmedzený mesačný vstup (ročný záväzok – 2018) 75 EUR/mes


• neobmedzený vstup na skupinové tréningy za mesiac
• ročný záväzok atléta (min. 10 mesiacov v roku)

 

4. Drop-in na skupinový tréning 10 EUR


• registrácia na info@crossfitsenec.sk

 

5. Open Gym 6 EUR


• jednorázový vstup